حامیان طرح اکرام طبس – طبس نیوز

حامیان طرح اکرام بیش از ۲ میلیارد ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد طبس کمک کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان طبس از کمک بیش از ۲ میلیارد ریالی حامیان…