شهید حجت الله جاهدی

سرباز رشید اسلام شهید حجت الله جاهدی در ۴ شهریور ماه ۱۳۴۳ در یکی از روستاهای…