شهید حسین توتونچی

امیدوارم ملت عزیز قدر انقلاب و امام را بدانند و همیشه پیرو روحانیت متعهد باشید. گول…