حفظ امنیت و آرامش شهرستان طبس – طبس نیوز

ارتقای فرمانداری آرزوی دیرینه مردم طبس بود

امام جمعه موقت طبس با بیان اینکه ارتقای فرمانداری شهرستان طبس به فرمانداری ویژه آرزوی دیرینه…