گزارش تصویری/ آماده‌سازی صحنه اجرای نمایش حماسه غدیر در طبس

گزارش تصویری:: آماده‌سازی صحنه اجرای نمایش میدانی حماسه غدیر در طبس.