حمایت از تولید ملی – طبس نیوز

دانشگاه ها نقش اساسی خود را در تحقق تولید ملی ایفا کنند

یزد – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد گفت: دانشگاه ها نقشی اساسی در…