خاطرات امام جمعه موقت طبس از مرحوم شکیبی

امام جمعه موقت طبس در مصاحبه با روزنامه شرق خاطرات ناگفته‌ای را از مرحوم شکیبی نماینده…