خبرنگاران در خلق حماسه سیاسی نقش بسزایی ایفا کردند

امام جمعه طبس از حضور پرشور خبرنگاران در همه عرصه های سیاسی خصوصا انتخابات اخیر تشکر…