غایبان برای معافیت از سربازی چقدر بپردازند؟

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: یک میلیون و 500 هزار مشمول غایب…

پیشنهاد دولت برای خرید سربازی در لایحه بودجه سال ۹۴

دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه ای در رابطه با معافیت دوره خدمت سربازی…