خط ریلی بیرجند-طبس راه اندازی می شود

دکتر عبدالله‌زاده نماینده شهرستان طبس از رایزنی‌هایی برای احداث یک خط ریلی از بیرجند به طبس…