دادگستری – طبس نیوز

رییس جدید دادگستری طبس: تکریم ارباب رجوع خط قرمز ماست

مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و فعلی دادگستری شهرستان طبس برگزار شد.

زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری طبس به یک سوم کاهش پیدا کرده است

ریاست دادگستری شهرستان طبس با بیان این که مجموعه دادگستری شهرستان طبس در سرعت معقول و…