زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری طبس به یک سوم کاهش پیدا کرده است

ریاست دادگستری شهرستان طبس با بیان این که مجموعه دادگستری شهرستان طبس در سرعت معقول و…