داعش کوچکترین تحرکی در ایران نمی‌تواند انجام دهد/ نیروهای نظامی و امنیتی کاملاً مسلط هستند

استاندار کرمانشاه گفت: گروهکی مثل داعش در ایران کوچک‌ترین تحرکی نمی‌تواند از خود نشان دهد و…