۴۳ میلیارد ریال غرامت به دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

خبر طبس: مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت ۴۳ میلیارد ریال غرامت به دامداران…