وقتی فریدون هم برای جلب نظر نمایندگان به میدان می آید/ چه کسی آشتیانی را به روحانی معرفی کرد؟

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم که نتیجه اش پیش از برگزاری جلسه هم قابل…

خانه ملت به دانش آشتیانی اعتماد نکرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فخرالدین احمدی‌ دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتماد…