۵۰ هزار دانشجو در خراسان جنوبی مشغول به تحصیل هستند

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای شاخص‌های برتر دانشگاهی است، گفت: در حال…