اسدی، مدیر جهاد کشاورزی طبس بازنشست شد/ داوود بخشایی به عنوان سرپرست منصوب گردید

اسدي معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان طبس بازنشست شد و داوود بخشایی به…