ایجاد نمایندگی ویژه دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در طبس

معاون اداری مالی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، از ایجاد نمایندگی ویژه دبیرخانه کانون‌های…