دسته روی هیئات عزاداری همزمان با اربعین حسینی در خراسان جنوبی برگزار می شود

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری ‌آیین دسته روی هیئات عزاداری در شب…