فیلم / بازدید خبرنگاران طبس از مناطق عشایری شهرستان

اینجا در منطقه عشایری بخش دستگردان طبس در پی چشمان غبار گرفته ی کودکانش دنیایی آرزو…

گزارش تصویری ۲ / وضعیت اسف‌بار در مناطق عشایری شهرستان طبس

روز گذشته اصحاب رسانه شهرستان جهت انعکاس مشکلات مردم مناطق عشایری بخش دستگردان طبس به این…

گزارش تصویری ۱ / وضعیت اسف‌بار در مناطق عشایری شهرستان طبس

روز گذشته اصحاب رسانه شهرستان جهت انعکاس مشکلات مردم مناطق عشایری بخش دستگردان طبس به این…

کاهش جمعیت در بیشتر روستاهای دستگردان طبس

بخشدار دستگردان روند مهاجرت در این بخش را بر اساس سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ بسیار…