دو پزشک تقلبی در طبس دستگیر شدند/ طبابت در دفتر وکالت!

دو نفر که بدون مدرک تحصیلی دانشگاهی و به عنوان پزشک طب سنتی در طبس طبابت…