شکارچی متخلف در شهرستان طبس دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس از دستگیری شکار چی متخلف در شهرستان طبس در طی…