دفتر خدمات زیارتی «مصباح الهدی» طبس افتتاح شد

پس از دفاتر خدمات زیارتی «نرگس کویر» و «میثم سیر»، سومین دفتر خدمات زیارتی طبس با…