دلایل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق – طبس نیوز

دلایل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق/ مخالفت با سیاست های ارزی دولت

محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی، تلاش دولت…