راه واقع‌بینانه توسعه شهرستان «استحکام جایگاه فرمانداری ویژه» طبس است

راه واقع‌بینانه و عملیاتی برون‌رفت از مشکلات طبس و اعتلا و توسعۀ شهرستان، بیش از هر…