بقاع متبرکه تاثیر بسزایی در بازدارندگی از جرم دارند

حسینی‌ زاده تصریح کرد: فضای بقاع متبرکه بهترین مکان برای تبلیغ دین اسلام و قرآن است…