راهپیمایان طبسی – طبس نیوز

راهپیمایان طبس: آمریکا اسرائیل این آخرین پیام است

مردم آگاه و همیشه در صحنه طبس با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس یکپارچه…

در حفظ دین و کشور آماده‌ایم

به گزارش خبرگزاری فارس از طبس، مردم همیشه در صحنه طبس از دقایقی پیش همگام با…