«مــــادر»خلاصه همه مهربانی‌ها

نازنین مادرم، ای که همه پاکی‌ها و مهربانی‌ها در تو خلاصه شده، آینه مهر، چشمان زلال…