رژه نیروهای نظامی و انتظامی – طبس نیوز

تا آخرین قطره خون خود برای دفاع از اسلام ایستاده‌ ایم

به گزارش خبرگزاری فارس از طبس، پیش از ظهر امروز رژه نیروهای نظامی و انتظامی و…