کاهش قیمت نفت همه را نگران کرد جز زنگنه

درحالی که تمامی صاحب‌نظران و مسئولان یک به یک نسبت به کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی…