زیتون – طبس نیوز

آغاز برداشت زیتون در شهرستان طبس/ با درخت زیتون ۳ هزار ساله طبس آشنا شوید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با بیان آغاز برداشت زیتون از 262 هکتار سطح زیر کشت…

آغاز برداشت ۵۱ تن زیتون در طبس

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: ۲۶۸ هکتار در شهرستان طبس زیر کشت…