آغاز برداشت زیتون در شهرستان طبس/ با درخت زیتون ۳ هزار ساله طبس آشنا شوید

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با بیان آغاز برداشت زیتون از 262 هکتار سطح زیر کشت…