سالن ورزشی هزار و ۲۰۰ نفره طبس؛شاخص ترین پروژه نیمه تمام شهرستان

رئیس اداره ورزش و جوانان طبس شاخص‌ترین پروژه ناتمام این شهرستان را سالن ورزشی هزار و…