سانحه – طبس نیوز

۲ کشته در سانحه رانندگی محور دیهوک ـ بیرجند

سانحه رانندگی در محور دیهوک-بیرجند که منجر به آتش سوزی دو خودرو شد 2کشته بر جای…