برخورد آمبولانس اورژانس ۱۱۵ طبس و خودروی پژو جان ۲ نفر را گرفت

در اثر برخورد آمبولانس اورژانس 115 ده‌محمد طبس در حین اعزام به مأموریت با یک دستگاه…