سه کشته در سانحه رانندگی محور طبس – یزد

سانحه رانندگی در محور طبس– یزد سه کشته بر جای گذاشت.