اسکان مسافرین نوروزی در طبس از مرز ۳۶ هزار نفر گذشت

کار‌شناس تعاون و امور رفاهی مدیریت آموزش و پرورش طبس گفت: از ابتدای تشکیل ستاد اسکان…