تسطیح اراضی و ایجاد شبکه آبیاری زیر سدهای کریت و نهرین طبس

 به گزارش خبرگزاری فارس از طبس به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان طبس، محمود…