غایبان برای معافیت از سربازی چقدر بپردازند؟

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: یک میلیون و 500 هزار مشمول غایب…