آماده مناظره با کسانی هستم که می‌گویند بدون تعامل با غرب نمیتوان اقتصاد شکوفا داشت

رئیس بسیج مستضعفین کشور در محل شکست آمریکا در صحرای طبس گفت: امروز هر مقامی که…