دو هزار نفر طبسی در بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کردند

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان طبس گفت: دو هزار و 200 نفر تاکنون در شهرستان طبس…