هدف استکبار از ایجاد گروه‌های تکفیری، وهابی و مرجع‌سازی در شیعه ایجاد تفرقه در مذاهب اسلامی است

حجت الاسلام حسینی گفت: استکبار برای ایجاد شکاف در بدنه جامعه اسلامی در بین اهل تسنن…