چرا سعود الفیصل را به وین دعوت کردند؟

غربی‌ها می‌خواهند بن‌بست در مذاکرات را به سعودی‌ها بفروشند و در این میان این عربستان و…