سیل بخشی از راه های شهرستان طبس را تخریب کرد

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان یزد :سیل بیش از ۷۳۰۰میلیون ریال به راه…