ضریب نفوذ ماهواره در خراسان جنوبی کاهش یافته است

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: با فعالیت های آگاه سازی و روشنگری درجامعه ، ضریب…