سید عبدالمجید قائم محمدی – طبس نیوز

روابط عمومی‌ها و خبرنگاران دو بازوی قدرتمند ادارات هستند

طبس – خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد، روابط عمومی ها و…

فرهنگ‌سازی مهمترین رسالت مسئولان روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری فارس از طبس، سید عبدالمجید قائم محمدی صبح امروز در همایش روابط عمومی‌های…