شعار دانشجویان در روز دانشجو؛ «موسوی قاتل است»

دانشجویان با ورود رئیس‌جمهور به محل برگزاری مراسم روز دانشجو، شعار «موسوی قاتل است، محاکمه‌اش واجب…