رهبر انقلاب مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را امین، غیور، شجاع و متدیّن می‌دانند

امام جمعه طبس گفت: رهبر انقلاب مذاکره‌کنندگان را هم امین، غیور، شجاع و متدیّن می‌دانند؛ این…