ورودی میدان زغالسنگ، پارک خندق و تکمیل مجتمع تجاری مرکز شهر طبس در دست اقدام

شهردار طبس در نشست خبری در خصوص تکمیل و افتتاح طرح‌های زیادی از جمله ورودی میدان…

در اجراى پروژه‌هاى عمرانى خواهان مشارکت همه جانبه مردم هستیم

شهردار طبس با بیان این که در اجراى پروژه‌هاى عمرانى خواهان مشارکت همه جانبه مردم هستيم…