شهرستان یزد – طبس نیوز

یک کرسی نمایندگی به شهرستان یزد افزوده می شود

به گزارش ایلنا؛ نماینده مردم یزد گفت: یک کرسی نمایندگی به شهرستان یزد افزوده می شود.…