مشکلات شهرک زیباشهر طبس در بازدید جمعی از مسئولین شهرستان بررسی شد +عکس

در بازدید صبح روز گذشته فرماندار ویژه طبس و جمعی از مسئولین شهرستان از شهرک زیباشهر…